Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa stretli v stredu a vo štvrtok 3. a 4. júla 2024 v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Na 108. plenárnom zasadnutí KBS bolo prítomných všetkých 17 biskupov.
Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň starých rodičov a seniorov
Bula Svätého Otca Františka o vyhlásení riadneho jubilea roku 2025
Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k Jubilejnému roku 2025. Na odkaze www.jubileum2025.sk nájdu záujemcovia základné informácie k Jubileu 2025.
Deklarácia o spolupráci pri organizovaní Národného pochodu za život 2024 v Košiciach