Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Svätý Otec František vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa ním vladyka Milan Lach, SJ, doterajší sídelný biskup Eparchie Parma pre Ruténov (USA), ktorému bolo pridelené titulárne sídlo Ostracine, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku.
Posolstvo Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu chorých, ktorý slávime 11. februára 2023
Slovenská verzia textov k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2023
Posolstvo Svätého Otca Františka na 56. svetový deň pokoja 2023.
Posolstvo pápeža Františka k sláveniu Svetového dňa mládeže 2022