Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka na 30. svetový deň chorých, ktorý slávime 11. februára 2022
List Svätého Otca Františka manželom pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia
Tretie typické vydanie 2021 slovenského prekladu Rímskeho misála
Posolstvo Svätého Otca Františka k 55. svetovému dňu pokoja, ktorý slávime 1. januára 2022. 
Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2022