Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kontakt

Adresa:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

IČO: 00684325
DIČ: 2020804841

Telefónne čísla:
02 / 59 20 65 01 - Sekretariát KBS
02 / 59 20 65 02 - Výkonný sekretár KBS
02 / 59 20 65 03 - Prekladateľské oddelenie
02 / 59 20 65 04 - Organizačné oddelenie
02 / 59 20 65 05 - Ekonomické oddelenie – ekonóm
02 / 59 20 65 06 - Ekonomické oddelenie - účtovník
02 / 59 20 65 08 - Pastorácia Rómov
02 / 59 20 65 09 - Oddelenie legislatívy a európskych záležitostí
02 / 59 20 65 10 - Tlačové oddelenie KBS


Email:
- všeobecný email: kbs(@)kbs.sk *
- právne záležitosti: pravne(@)kbs.sk.

____
* pre záležitosti vyžadujúce kontakt s biskupskými úradmi používajte ich vlastné email adresy, ktoré nájdete v sekcii Cirkevné provincie