Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko.
Prinášame stanovisko predsedu Rady KBS pre Rómov a menšiny, košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera k výročiu Rómskeho holokaustu na konci 2. svetovej vojny (2. augusta 1944)
Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Mons. Nicola Girasoli, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie zároveň oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Do funkcie nastúpi po Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi. 


Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných na tému: „Ježiš Kristus sa stal pre vás chudobným“ (porov. 2 Kor 8, 9)
Posolstvo pápeža Františka k svetovému dňu misií 2022 na tému: „Budete mi svedkami“ (Sk 1, 8)