Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober pozýva v advente veriacich k bdeniu, očakávaniu a modlitbe za dar, ktorý príde na Vianoce. Za dar Ježiša Krista.
Posolstvo pápeža Františka k sláveniu Svetového dňa mládeže 2022
Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikom, členom inštitútu zasväteného života alebo spoločnosti apoštolského života a ktorýmkoľvek veriacim, ktorý zastáva úrad alebo službu v Cirkvi
Apoštolský list Svätého Otca Františka O liturgickej formácii Božieho ľudu
Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka