Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Slovenska k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans z 18. decembra 2023 vo svetle následného tlačového vyhlásenia toho istého dikastéria zo 4. januára 2024.
Vyhlásenie Fiducia supplicans o pastoračnom význame požehnania