Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k sláveniu 98. svetového dňa misií, ktorý bude Katolícka cirkev sláviť 20. októbra 2024.
Vyhlásenie Fiducia supplicans o pastoračnom význame požehnania