Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k sláveniu 98. svetového dňa misií, ktorý bude Katolícka cirkev sláviť 20. októbra 2024.
Posolstvo Svätého Otca Františka na 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov
Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Slovenska k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans z 18. decembra 2023 vo svetle následného tlačového vyhlásenia toho istého dikastéria zo 4. januára 2024.
Vyhlásenie Fiducia supplicans o pastoračnom význame požehnania