Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka na 97. svetový deň misií
Subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala stanovisko k problému reexportu liekov zo Slovenska. Podporili ho Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) a Ekumenická rada cirkví.