Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka na 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov
Cirkev na Slovensku sa aktívne zapojí do Roka modlitby, ktorý vyhlásil v rámci prípravy na Jubilejný rok 2025 Svätý Otec František.
Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Slovenska k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans z 18. decembra 2023 vo svetle následného tlačového vyhlásenia toho istého dikastéria zo 4. januára 2024.
Vyhlásenie Fiducia supplicans o pastoračnom význame požehnania