Aktuálne dianie

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov.
Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Svetového dňa osôb so zdravotným postihnutím
Konferencia biskupov Slovenska - vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením choroby COVID-19, veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti ochorenia a očakávanej vakcinácii, najmä s ohľadom na etické otázky spojené s vývojom a produkciou vakcín, ako aj vzhľadom na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie vo svedomí od kompetentnej autority - vydáva toto stanovisko.
Posolstvo predsedov biskupských konferencií Európskej únie európskym inštitúciám a členským štátom
Apoštolský list Svätého Otca Františka pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Hieronyma