Aktuálne dianie

Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2021
List predsedom biskupských konferencií Katoíckej cirkvi o vysluhovaní sviatosti birmovania počas pandémie COVID-19