Aktuálne dianie

Slovenská katolícka charita spustila bezplatnú telefonickú linku 0800 222 250, na ktorej sa seniori alebo ľudia bez prístupu k internetu s pomocou asistentov môžu prihlásiť na očkovanie proti koronavírusu.
Dokument Pápežskej akadémie pre život: Staroba – naša budúcnosť. Životné podmienky seniorov po pandémii. 
Dokument vatikánskej Komisie COVID-19 v spolupráci s Pápežskou akadémiou pre život 
pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi
Udeľuje sa dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.