Aktuálne dianie

Slovenský preklad posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka mladým a celému Božiemu ľudu