Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Apoštolský nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello
J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 v Masone (Janov - Taliansko).

Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 a bol inkardinovaný do diecézy v Acqui. Získal doktorát z teológie.

Do diplomatických služieb Svätej Stolice vstúpil 25. marca 1980. Následne pôsobil na pápežskom zastúpení v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španielsku a Poľsku.

Za apoštolského nuncia v Paname bol vymenovaný 29. novembra 1999 a potom v Ekvádore 26. februára 2005. Ovláda francúzsky, španielsky a anglický jazyk.

Za apoštolského nuncia na Slovensku bol vymenovaný 1. apríla 2017.