Hnutie Svetlo-Život
 
 
        
adresa:

Centrum HSŽ
Slávičia 14
080 01 Prešov
email: sekretariathsz@gmail.com
 
Predstavitelia:

Národný moderátor: Dp. Zdenko Králik, tel. 0910 124 252
Národný pár Domácej cirkvi, rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život: manželia Zuzana a Ján Paraličovci
Kňaz – národný moderátor Domácej cirkvi: o. Kristián Martin Šalamon OP 
Moderátori Diakonie oslobodenia: manželia Miriam a Štefan Kleinovci
Moderátorka Diakonie modlitby: Alena Jancurová