Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

J. E. Mons. Róbert Bezák

emeritný arcibiskup


     
                        

 
 
Narodený 1. marca 1960 v Handlovej.

Po základnej škole pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Prievidzi, kde zmaturoval v roku 1979. Následne študoval na teologickej fakulte v Bratislave a počas štúdií prijal rehoľnú formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov, kde v roku 1983 zložil aj celoživotné rehoľné sľuby.

Kňazská vysviacka: 17. júna 1984 v Banskej Bystrici

1984 – 1985 kaplán vo farnosti Brezno
1986 – 1987 základná vojenská služba
1988 kaplán v Detve, kaplán v Źiari nad Hronom, farský administrátor v Sklených Tepliciach
1989 farský administrátor v Tužine
1990 farský administrátor v Uľanke
1990 – 1993 Akadémia Alfonsiana v Ríme pre postgraduálne štúdiá v morálnej teológii
1993 – 2005 viceprovinciál rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov na Slovensku
1996 – 2002 predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
1993 – 2005 vyučujúci morálnu teológiu na teologickom inštitúte v Badíne (Banská Bystrica) a na Aloisiane, teologickej fakulte Trnavskej univerzity
2005 – 2008 farský administrátor mariánskeho pútnickeho miesta, baziliky minor, na Starých Horách
2008 farský administrátor v Radvani, Banská Bystrica, predstavený spoločenstva Redemptoristov v Radvani, Banská Bystrica, vikár viceprovinciála rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov v Bratislave

18. apríla 2009 - menovanie  za trnavského arcibiskupa

6. júna 2009 - biskupská vysviacka v Trnave. (Svätiteľ kardinál Jozef Tomko)

2. júla 2012 - odvolanie z riadenia trnavskej arcidiecézy pápežom Benediktom XVI.