Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Hnutia a spoločenstvá
(aktualizované 5. decembra 2022)


Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku
www.dominikani.sk

Človek a Viera
clovekaviera.sk@gmail.com

Domka - Združenie saleziánskej mládeže
www.domka.sk

Donum vitae
www.billings.sk

eRko
www.erko.sk 

Františkánsky svetský rád
www.assisi.sk

Františkánsky svetský rád
ofs.assisi.sk

Hnutie fokoláre
www.focolare.sk

Hnutie fokoláre - Košice a východné Slovensko)
www.focolare.sk

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha, skratka Hnutie MM
info@modlitbymatiek.sk

Hnutie Svetlo-Život
sekretariathsz@gmail.com

Hnutie Svetlo-Život (rodinná vetva)
sekretariathsz@gmail.com

CHARIS Slovensko
www.charis-slovensko.sk

Modlitby matiek
jgabcova@gmail.com

Katolícka jednota Slovenska
www.kjs.sk

Katrande
katrande.org

Komunita Eben Ezer
eben-ezer.sk

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo
www.emanuel.sk

Komunita Chemin Neuf
www.chemin-neuf.sk

Komunita Kráľovnej pokoja
www.kkp.sk

Komunita Sant’Egidio
www.santegidio.sk

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach
www.ozanam-sk.com

Lachaj Roi
lachajroi.sk

Laici Rodiny Chevaliera
misionari.sk/laity

Laura, zduženie mladých
www.laura-mladez.sk

Martindom
www.martindom.sk

MiSeVi Slovakia
www.misevi.sk

Misia Máriina
www.misiamariina.sk

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku
www.vincentini.sk

Návrat domov
navratdomov@gmail.com

Neokatechumenátna cesta
aondrejka@gmail.com

Obnova v Duchu Svätom
rtlsty1@gmail.com

OZ Blízko Teba
www.blizkoteba.sk

Platforma tt.spoločenstvá
tt-spolocenstva.sk

Quo Vadis
www.domquovadis.sk

Regnum Christi
www.regnumchristi.sk 

Shekinah
www.facebook.com/spolocenstvoshekinah
 
Slovenské misijné hnutie
smh.sk

Slovenský skauting, Duchovná rada SLSK
www.skauting.sk

Spoločenstvo EFATA
www.efata.sk

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
bratislava@spolocenstvokralovnarodiny.sk

Spoločenstvo Piar
www.piar.sk

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
libusa.mihalikova@centrum.sk

Svetský rád bosých karmelitánov
www.ocds.sk

UPeCe Bratislava
upc@upc.uniba.sk

USKI
www.uski.sk

Viera a svetlo
www.vieraasvetlo.sk
 
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku
www.skauti-europy.sk

Združenie saleziánskych spolupracovníkov na Slovensku (ACS)
www.asclovakia.sk

ZKSM
www.zksm.sk