Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
PROSBY ZA POKOJ NA UKRAJINE A ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV
 
K prosbám dňa možno pripojiť jednu alebo dve prosby. Tie nech sa vyberú podľa úvodných slov Pane, Otče, Aby..., aby korešpondovali s prosbami dňa.
 
1. Za pokoj na Ukrajine: 
aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, 
ktoré všetkým prinesú trvalý mier.
 
2. Prosme za všetkých, ktorí trpia následkami vojny na Ukrajine, 
aby sa mohli sa vrátiť k pokojnému životu v mieri.
 
3. Prosme za všetkých prenasledovaných kresťanov, 
aby čerpali silu znášať utrpenie pre vieru 
v kríži nášho Pána Ježiša Krista, kráľa mučeníkov.
 
4. Ježišu, ty si život a odpustenie; 
daj nech všetci pochopia, 
že iba mier a pokojné spolunažívanie 
sú cestou k opravdivému rozvoju ľudskej spoločnosti. 
 
5. Modlime sa za kresťanov prenasledovaných v Sýrii a Iraku, 
aby v tomto neľahkom boji o pokoj, ba o sám život, 
svedčili o láske, ku ktorej ich Kristus povolal. 
 
6. Aby politici brali vážne svoju zodpovednosť za mier vo svete
a usilovne hľadali spôsoby 
ako uskutočňovať spoločné dobro pre všetkých ľudí.
 
7. Nebeský Otče, 
posilňuj predstaviteľov národov, aby vládli rozumne a s rozvahou,
a tak budovali vzájomné a ohľaduplné občianske spolužitie. 
 
8. Pane Ježišu, 
prosíme ťa za pokoj vo všetkých krajinách, 
kde zúri vojna a prenasledovanie pre vieru, farbu pleti, či iný názor,
aby utíchli zbrane a nastúpil vzájomný dialóg a porozumenie.