Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
100. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
 

Slovenskí biskupi sa na 100. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vrátili k návšteve Svätého Otca na Slovensku.
 
Spoločne pripravili a zaslali poďakovanie Svätému Otcovi, v mene svojom i všetkých veriacich.  Zároveň sa zhodli na potrebe zdôrazniť poďakovanie tým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení tejto vzácnej návštevy.
 
„Vážime si a ďakujeme pani prezidentke Zuzane Čaputovej za pozvanie, ktoré Svätému Otcovi predložila, taktiež všetkým predstaviteľom Slovenskej republiky, ktorí sa k jej iniciatíve pridali.
 
Ďakujeme za veľkú pomoc a podporu vláde Slovenskej republiky, jej jednotlivým rezortom ako aj pracovníkom prezidentskej kancelárie za dlhodobú ochotu a ústretovosť.
 
Naše poďakovanie chceme zopakovať aj policajtom a vojakom, osobitným spôsobom predstaviteľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, taktiež hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie apoštolskej cesty.
 
Samozrejme, ďakujeme autorom duchovnej prípravy, jednotlivým miestnym organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim.
 
Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí odviedli výbornú službu.
 
Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal.
 
Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Nech Pán Boh všetkých odmení a požehná!“
 
-
 
Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu synodálneho kráčania. Najbližšiu nedeľu 17. októbra sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá fáza synody na tému "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia".
 
Novou je schéma synody v troch častiach: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Plénum KBS sa oboznámilo s prekladom prípravných dokumentov a postupom, ktorý budú jednotlivé súčasti Cirkvi nasledovať.
 
K procesu synody generálny sekretariát KBS pripravil webovú stránku www.synoda.sk, ktorá bude slúžiť ako referenčný bod. Jednotlivé diecézy si určia kontaktné osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu konzultačných stretnutí, pred-synodálneho zhromaždenia a prípravu diecéznej syntézy. Diecézne syntézy následne KBS spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť pre Instrumentum laboris, teda prípravný materiál kontinentálnej fázu synody, nasledujúcej na prelome rokov 2022/2023.
 
-
 
Biskupi sa zoznámili aj so slovenským prekladom dokumentu Ratio nationalis institutionis sacerdotalis pro Slovakia, ktorý je zameraný na výchovu, vzdelávanie a formáciu seminaristov. Biskupi hovorili aj o príprave Európskych sociálnych dní, ktoré budú v roku 2022 na Slovensku, konkrétne v Bratislave 17. - 20. marca 2022.
 
Členovia KBS si vypočuli správu o príprave Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne a Svetových dňoch mládeže 2023 v Lisabone. Stretnutie v Trenčíne sa uskutoční v dňoch 28. až 31. júla 2022. Informácie o prípravach slovenských mladých na tieto podujatia predložila KBS Rada pre mládež a univerzity.
 
Biskupi si všimli správy o vyhrážkach či dokonca útokoch na lekárov a odborníkov, ktorí sa angažujú v boji proti pandémii a jej dôsledkom. Takéto vyhrážky a útoky biskupi pokladajú za absolútne neprijateľné. Čosi také nijako nezodpovedá duchu Kristovho evanjelia, ani duchu spolunažívania v občianskej spoločnosti. Lekárom a odborníkom, ktorí sa stali terčami útokov biskupi vyjadrujú svoju blízkosť a podporu a prosia zároveň veriacich, aby žiadne prejavy nepriateľstva vo svojom okolí nedopustili.
 
Liturgická komisia KBS predložila plénu nové vydanie Rímskeho misála. Záväznosť jeho používania je od začiatku nového občianskeho roka (1. januára 2022). Biskupi ďakujú liturgickej komisii za prípravu misála a Spolku Svätého Vojtecha za jeho publikovanie.