Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS 12.-13.6.2023 (105)


Členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa stretli v pondelok a utorok 12. a 13. júna 2023 v Badíne. Na 105. plenárnom zasadnutí KBS bolo prítomných všetkých 15 biskupov. V pondelok sa s biskupmi stretol apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.

Biskupi vyhodnotili posledné aktivity KBS. Zvolili si novú hovorkyňu. Pred médiami ich bude zastupovať Katarína Jančišinová, ktorý predtým pracovala ako redaktorka, editorka a prekladateľka pre Vydavateľstvo Nové mesto a venovala sa prekladom a tlmočeniu z talianskeho a nemeckého jazyka. Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudovala nemecký jazyk a literatúru, taliansky jazyk a literatúru a talianske reálie, nastúpi do funkcie 1. augusta. Ide o prvú ženu a laičku vo funkcii hovorcu KBS, ktorú preberie po kňazovi Martinovi Kramarovi.

Biskupi odobrili otvorenie procesu blahorečenia zakladateľky Rodiny Nepoškvrnenej, rehoľnej sestry Bernadety Pánčiovej. O dovolenie začať beatifikačný proces požiadala Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky. Sr. Bernadeta najviac účinkovala na území Banskobystrickej diecézy, ale jej dielo - Rodina Nepoškvrnenej má dnes členov po celom svete. Rozšírila sa do Ruska, na Ukrajinu, do Rumunska, Rakúska, Nemecka, Holandska, Švédska i do USA, Kanady aj Austrálie. Mimoriadne je rozšírená na Morave, v Čechách a v Maďarsku.

Biskupi si vypočuli informácie o príprave na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré budú v ňoch 1. až 6. augusta 2023. Zúčastní sa na nich aj Svätý Otec František. Zo Slovenska sa prihlásilo 2 000 mladých ľudí. sprevádzať ich budú biskupi Mons. Tomáš Galis, Mons. Milan Lach a Mons. Peter Beňo. SDM spájajú mladých ľudí z celého sveta - katolíkov, kresťanov a iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky. Po prvýkrát sa uskutočnili z vôle sv. Jána Pavla II. v Ríme v roku 1986. Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporiť  angažovanosť mladých v Cirkvi, radosť z ich viery a premýšľanie o biblickom odkaze, ktorý vždy pre nich vyberá pápež.

O aktuálnych otázkach biskupov informovali členovia viacerých poradných orgánov. Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve predstavila aktuálne postavenie kňazov v nemocniciach, ako aj pripravovaný formačný kurz pre nemocničných kaplánov, ktorý bude v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví. Rada KBS pre rodinu pozvala na blahorečenie poľskej rodiny Jozefa a Viktórie Ulmovcov, ktoré je naplávané na 10. septembra 2023 v poľskej obci Markova.

Členovia KBS si vypočuli informácie aj o pomoci utečencom z Ukrajiny, o projektoch podpory prenasledovaným kresťanom a tiež o projekte adopcie na diaľku. Na plénarnom zasadnutí diskutovali o príprave Jubilejného roka 2025. V tejto súvislosti uvažujú vyhlásiť aj celonárodnú púť. Biskupi hovorili aj o spoločnom plénarnom zasadnutí s Českou biskupskou konferenciou, ktoré je naplánované na október 2023 vo Vranove u Brna. Počas zasadania biskupi rokovali s predstaviteľmi Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.  

Pred letom, ktoré nás čaká a je spojené s viacerými púťami, biskupi pozývajú veriacich, aby sa prišli na jednotlivé pútnické miesta s cieľom načerpať milosti pre ich život. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorý si pripomíname 5. júla, pozývajú na celonárodnú púť k solúnskym vierozvestcom do Nitry. V tento deň zároveň začne Rok kresťanskej kultúry.  Jeho cieľom je nielen zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale aj aj prezentovanie a šírenie kresťanskej kultúry života. Ide o iniciatívu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, ktorú vedie vojenský ordinár Mons. František Rábek.

Prvý Rok kresťanskej kultúry sa konal v roku 1999 v rámci prípravy osláv veľkého jubilea kresťanstva v roku 2000. Druhý Rok kresťanskej kultúry bol rok 2010. Ďalší sa mal pôvodne konať v roku 2020. Z dôvodu, že rok 2020 bol „Rok slovenského divadla“, „Rok kresťanskej kultúry“ preložili na rok 2021. Kvôli pandémii sa však nakoniec presunul na rok 2023.  Programovým heslom budú slová „Príklad vierozvestcov - inšpirácia pre súčasnosť“. Príležitosťou pre aktuálny rok je spomienka na 1 160. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda do našej vlasti.