Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Správa z 84. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska
 
 
Biskupi sa v dňoch 14.-16. júna 2016 zišli na 84. plenárnom zasadaní KBS na Donovaloch. Po úvodnom študijnom dni, ktorý bol venovaný aktuálnym otázkam ochrany života a bioetiky, nasledoval pracovný program konferencie.
 
Biskupi na svojom stretnutí schválili kandidáta, ktorého ponúknu Kongregácii pre klérus na menovanie za rektora Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Stal sa ním ThDr. Pavol Zvara, PhD., kňaz Žilinskej diecézy, ktorý v Ríme študoval na Pápežskom ateneu sv. Anzelma. Biskupi zároveň poďakovali za službu odchádzajúcemu rektorovi Mons. Vladmírovi Stahovcovi, ktorý slovenské kolégium v Ríme viedol od roku 2004.
 
Biskupi si vypočuli správu o príprave Svetových dní mládeže v Krakove (20.-31. júla 2016). Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Kanet, n.o. pripravili registráciu - spolu so slovenskými diecézami a mládežníckymi organizáciami. Prihlásených je v tejto chvíli 4000 ľudí z našej krajiny. Úvodná časť podujatia sa pre Slovákov uskutoční v poľskej Sklawine, nasledovať bude stretnutie všetkých účastníkov so Svätým Otcom v Krakove. Na Svetové dni mládeže sa chystajú všetci členovia KBS. Biskupi si na plenárnom zasadaní rozdelili úlohy pri vedení katechéz a slávení svätých omší pre mladých, ktorí prídu na stretnutie.
 
Zasadanie prišiel pozdraviť aj nový košický pomocný biskup Marek Forgáč. Svätý Otec ho do služby pre košickú arcidiecézu vymenoval 11. júna. Biskupská vysviacka Mons. Forgáča sa uskutoční 1. septembra 2016 o 10.00 hod. v Dóme svätej Alžbety v Košiciach. Slovenských veriacich prosíme o modlitby za nového biskupa.
 
Plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska navštívil aj africký kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Kardinál Sarah prišiel na Slovensko pri príležitosti uvedenia prekladu jeho knihy "Boh alebo nič". Kardinál Sarah v rozhovore povzbudil biskupov, aby nezabudli na obdobie utrpenia, ktorým si slovenská cirkev prešla počas komunistického obdobia - a aby ovocím tohto utrpenia bola neochvejná vernosť Svätému písmu a náuke Cirkvi. Východná Európa je podľa slov kardinála povolaná pomáhať Západnej, aby dokázala obnoviť svoje kresťanské korene a vrátiť sa k intenzívnemu, hlbokému prežívaniu svedectva viery.
 
Biskupi prijali informácie o výsledkoch zbierok, ktoré vyhlásili na pomoc kresťanom v núdzi. Zbierka pre prenasledovaných kresťanov, ktorú vyhlásila KBS na Nedeľu Božieho milosrdenstva (3. apríla 2016) priniesla vyše 470 tisíc eur. Zbierka pre potreby Ukrajiny, ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch Európy v nedeľu 24. apríla 2016, na Slovensku presiahla 400 tisíc eur.