Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Plenárne zasadanie KBS
16.3.1999

Riadne plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska sa uskutočnilo 16. marca 1999 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici. Rokovanie o dvadsiatich dvoch bodoch programu viedol predseda KBS, Mons. Rudolf Baláž a zúčastnili sa ho všetci diecézni a pomocní biskupi.
- Zriadenie Katolíckej univerzity je možné v Košiciach, v Ružomberku so základom v existujúcej Katecheticko-pedagogickej fakulte, alebo v Trnave transformáciou súčasnej Trnavskej univerzity. Biskupi rozhodnú o tejto veci na osobitnom rokovaní po 15. 4., dovtedy majú zainteresované subjekty predložiť svoje projekty realizácie KU.
- Kanonizačný proces biskupa Petra Pavla Gojdiča pokračuje vypočúvaním svedkov. Podľa informácie biskupa Hirku, chcú kompletne spracovaný materiál odoslať do Ríma do konca tohto kalendárneho roku.
- Rehoľa IBMV (anglické panny) požiadala KBS o možnosť osamostatniť sa pri výrobe hostií od SKCH. Biskupi hlasovaním rozhodli, že KBS odpovie na žiadosť kladne.
- KBS zatiaľ finančne výraznejšie nepodporí Slovenskú biblickú spoločnosť. Účasť v rade tejto spoločnosti prevezme po biskupovi Imrichovi kňaz, ktorého určí KBS.
- Duchovná služba v nemocniciach sa ukazuje ako veľmi prospešná a dôležitá. Ideálne je, ak väčšie nemocnice majú vlastného kňaza, ako napríklad v B. Bystrici, či Košiciach. Pôsobenie kňazov v nemocniciach je niekedy spojené aj s technickými problémami. Bolo by vhodné, keby mal kňaz pre pôsobenie v nemocnici vlastný preukaz, podľa ktorého ho môže zdravotnícky personál identifikovať. Zabránilo by sa tak aj pôsobeniu roznych „falošných prorokov" a siekt, ktoré sa tiež angažujú v tejto oblasti.
- S problémom dehonestácie sviatosti krstu rôznymi krstami kníh, CD, zvierat... sa na KBS obrátila Ekumenická rada cirkví. Po vzájomnej konzultácii, bude zvolený ďalší postup v tejto veci – pravdepodobne spoločné vyhlásenie.
- Zbierka na masmédiá a ďalšie aktivity spojené s dňom masmédií biskupi hlasovaním schválili. Znamená to, že na 16. mája bude pripravený pastiersky list s touto tematikou, a biskupi sa stretnú s novinármi na úrovni predsedu KBS a na úrovni diecéz. Bude tiež vyhlásené výberové konanie pre masmediálne projekty, ktoré môžu byť podporené zo zbierky.
- Konferencia biskupov chce vytvoriť martyrológium kresťanov na Slovensku - zoznam ľudí, ktorí za komunistického režimu trpeli za vieru. V prvej etape vytvarí vlastný zoznam každá diecéza.
- Biskupi si tiež vypočuli z úst plk.JUDr. Antona Fábryho CSc, generálneho riaditeľa zboru väzenskej a justičnej stráže SR, zhodnotenie významu práce kňazov medzi väzňami. Nevyhol sa však ani možným problémom prameniacim z nezdravej rivality medzi cirkvami, či prílišnej angažovanosti siekt. Problém by mohol nastať aj pri nedostatočnej propravenosti kňazov na takúto prácu. Dr. Fábry vyjadril spokojnosť s doterajšou spoluprácou s Katolíckou cirkvou a požiadal biskupov aby práci s väzňami venovali aj naďalej svoju pozornosť.
- Predseda bioetickej komisie, biskup Tondra informoval o pripravovanej konferencii o rodinnej a populačnej politike, ktorá sa má uskutočniť 15.-16. novembra v Bratislave, zdôraznil potrebu prehĺbiť vedomosti bohoslovcov o homosexualite a o pastorácii takto orientovaných ľudí. Bioetická komisia požiadala tiež o vytvorenie jedného stáleho plateného miesta.