Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
90. plenárne zasadanie KBS
Nitra 3.- 4 .júla 2018

 
Na 90. plenárnom zasadaní KBS (3.-4. júla) v Nitre sa biskupi venovali príprave Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční koncom júla v Prešove ako príprava na Svetové dni mládeže so Svätým Otcom Františkom v Paname v roku 2019.
 
Plénum si vypočulo správu o príprave slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej, ktoré sa uskutoční 1. septembra 2018 v Košiciach, za účasti nového prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Giovanni Angelo Becciu.
 
Účastníci zasadania KBS prijali pozvanie miestneho sídelného biskupa Mons. Viliama Judáka na celonárodnú cyrilometodskú púť, ktorá sa uskutoční hneď po skončení zasadania, 5. júla v Nitre.
 
Biskupi si tiež vypočuli správu z činnosti Bioetickej subkomisie a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Odobrili prípravu projektu vzdelávania nemocničných kaplánov a vyjadrili podporu pre pôsobenie nemocničných kaplánov v zdravotníckych zariadeniach.
 
Generálny sekretariát KBS informoval o výsledkoch celoslovenskej zbierky pre prenasledovaných kresťanov. Biskupstvá, okrem individuálnych darcov, vyzbierali 542 000 Eur. Výnos zbierky bude použitý pre kresťanov na Blízkom východe - v Sýrii, Iraku a Jordánsku, ale aj v Afrike - v Južnom Sudáne.
 
Plénum sa tiež zaoberalo trendmi vo výchove a vzdelávaní, ktoré vplývajú na školskú formáciu detí kresťanských rodičov. Na návrh Liturgickej komisie KBS biskupi schválili obnovené znenie krstných obradov a obradu birmovania.
 
Plénu KBS sa prišiel predstaviť nový riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku, Ivan Kňaze zo Žilinskej diecézy, ktorého kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, vymenoval na päťročné obdobie (2018/2023).
 
Ako ďalší krok v snahe o rozvoj kultúry života - v duchu odkazu sv. Jána Pavla II., predovšetkým so zameraním na zastavenie zabíjania nenarodených detí - sa biskupi rozhodli zorganizovať ďalší Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019.
 
V rámci reflektovania aktuálnych tém, ktoré ovplyvňujú dianie v našej spoločnosti, biskupi pripravili spoločné stanovisko ku kauze Coman.