Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Slovenské cirkevné provincie
Biskupstvo NitraVznik: 880

História biskupstva

Patróni diecézy: sv. Andrej-Svorad a Beňadik,
pustovníci na Skalke pri Trenčíne

Katedrála: Bazilika sv. Emeráma

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Námestie Jána Pavla II. č. 7
Poštový priečinok 46 A
950 50 NITRA - Hrad
Tel.: +421 37 772 17 47; +421 37 772 17 24
Fax: +421 37/772 17 49
E-mail: nitra@kbs.sk
Web: http://www.biskupstvo-nitra.sk
 
Teologický inštitút a kňazský seminár:
Samova 14
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/772 17 58
Fax: +421/37/651 35 27
E-mail: rektorat@ksnr.sk
Web: http://www.ksnr.sk
 
Diecézny biskup:
Pomocný biskup: