Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Slovenské cirkevné provincie
Archieparchia Prešov
Vznik: 22.9.1818
Povýšenie na archieparchiu: 30.01.2008

História eparchie

Patrón eparchie: sv. Ján Krstiteľ

Katedrála: Chrám sv. Jána Krstiteľa

Adresa:
Hlavná 1
081 35 Prešov
Tel.: +421/51/7562601, 7734622
Fax: +421/51/7562625
E-mail: grkbupo@greckokat.sk
Web: http://www.grkatpo.sk
 
Teologická fakulta:
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
Ul. biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
Tel.: +421/51/7725166, 7725157
Fax: +421/51/7733840
E-mail: gkbfpu@unipo.sk
Web: http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
 
Kňazský seminár:
Sládkovičova 23
P.O.Box 176
080 01 Prešov
Tel.: +421/51/7567391, 7567361
Fax: +421/51/7567377
E-mail: gks-pu@unipo.sk
Web: http://www.gojdic.sk
 
Archieparcha:

Apoštolský administrátor sede vacante: