Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Slovenské cirkevné provincie / Vojenský ordinariátERB
Vznik: 20.1.2003

Patrón: sv. Šebastián

Katedrála: Chrám sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

Adresa:
Ordinariát OS a OZ SR
Ul. 4. apríla 20
900 33 Marianka
Tel.: +421 2 65936008, +421 32 20 23
Mobil: +421 903 820816
Fax: +421 6593 6009, +421 960 321 222
E-mail: ordinariat@ordinariat.sk
Web: http://www.ordinariat.sk
 
Vojenský ordinár:
Mons. František Rábek
 
Duchovná služba v policajnom vikariáte:
Web: http://www.minv.sk/ds
 
Duchovná služba Vikariátu ZVJS:
Web: http://www.fara.sk/vikariat-zvjs