Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Jonáš Maxim

prešovský eparchiálny arcibiskup metropolita

 
 
 

Narodený:  21. novembra 1974 v Levoči
 
Vyštudoval Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove
 
Kňazská vysviacka: 11. júla 1997 v Prešove
 
2001 – 2004 špirituál v Kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
2002 – 2004 asistent na Katedre systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity
2004 odchod na Ukrajinu a vstup do Univskej lavry mníchov studitov na Ukrajine. Po skončení noviciátu tam zložil doživotné mníšske sľuby 22. mája 2008
2011 - zvolený za predstaveného filiálneho monastiera v Ľvove
2020 - zvolený za igumena (predstaveného) Univskej lavry

Menovaný za arcibiskupa: 26. októbra 2023
 
Biskupská vysviacka: 27. januára 2024 v Prešove