Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Milan Chautur CSsR

emeritný biskup         Narodený 4. septembra 1957 v Snine

1976 maturoval na gymnáziu v Humennom, v štúdiu pokračoval na RK CMBF v Bratislave

Kňazská vysviacka: 14. júna 1981 (biskup Joachim Segedi)

1974 prvé rehoľné sľuby CSsR - Congregatio Sanctissimae Redemptoris (Rededemptoristi)
1980 vešné sľuby CSsR
1981-1982 správca farnosti Borov-Kalinov
1982-1984 základná vojenská služba
1984-1985 správca farnosti Medzilaborce
1985-1989 správca farnosti Šmigovec
1989-1992 správca farnosti Porúbka
1990-1992 viceprovinciál CSsR
1992 11. januára vymenovaný za titulárneho biskupa Kresimenského a pomocného prešovského biskupa.

Biskupská vysviacka: 29. februára 1992

1997 21. februára bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný za apoštolského exarchu novovytvoreného apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu so sídlom v Košiciach.

30.1.2008 vymenovaný za košického eparchu Svätým Otcom Benediktom XVI.

26. 6. 2021 emeritný biskup