Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Rímskokatolícka cirkev
  Arcibiskupstvo Bratislava

Erb

Vznik: 14.2.2008

Patrón diecézy: sv. Martin

Katedrála: Dóm sv. Martina v Bratislave

Web: www.abuba.sk

Adresa:
Arcibiskupstvo Bratislava
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421 2 572 006 11 (spojovateľka)
Email: na emailovú komunikáciu je možné využiť elektronický formulár
Web: www.abuba.sk
IČO: 42131685
DIČ: 2022581341

Teologická fakulta a kňazský seminár:
CMBF UK v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava 1
Tel./fax: +421/2/544 32 396
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: http://www.frcth.uniba.sk
 
Diecézny biskup:
Mons. Stanislav Zvolenský
 
Pomocný biskup:
Mons. Jozef Haľko