Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
História biskupstva Spiš


Spišské biskupstvo bolo založené bullou Romanus Pontifex pápež Pius VI. dňa 13. 03. 1776.

Pápež Pius VI. bulou Romanus pontifex z 13. 3. 1776, pod vplyvom dvorného dekrétu Márie Terézie z 15. 1. 1776, zriadil nové biskupstvá Banská Bystrica, Rožňava a Spiš vyčlenením z Ostrihomskej arcidiecézy. Spišská diecéza bola vytvorená pripojením Liptova a Oravy k bývalému Spišskému prepoštstvu (1198 - 1776) a stala sa sufragánom Ostrihomu.

Pius VII. bulou Super universas orbis terrarum Ecclesias z 9. 8. 1804, pod vplyvom dekrétu Františka I. z 5. 8. 1804, ustanovil Košické a Satmarské biskupstvo vyčlenením z Já-gerskej diecézy, pričom Jáger bol povýšený na arcibiskupstvo. Sufragánmi Jágerskej provincie sa okrem Košíc stali aj Spiš a Rožňava.
29. 5. 1922 vzala Svätá Stolica do vlastnej správy okrem Trnavskej administratúry, Nitrianskeho a Banskobystrického biskupstva aj Spišskú diecézu. Pavol VI. apoštolskou konštitúciou Qui divino 30. 12. 1977 o 1200 hod. zriadil na Slovensku cirkevnú provinciu s metropolou v Trnave. Spiš sa stal jej súčasťou.
Ján Pavol II. apoštolskou konštitúciou Pastorali quidem permoti 31. 3. 1995 o 1200 hod. zriadil na Slovensku druhú cirkevnú provinciu; Košice boli povýšené na arcibiskupstvo a Spiš s Rožňavou sa stali ich sufragánymi biskupstvami (AAS 1995, s. 776 - 777).

Katedrálny chrám sv. Martina z Tours, biskupa, v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí bol postavený v rokoch 1245 - 75 a rozšírený v rokoch 1462 - 78 a 1488 - 92. Sv. Martin (11. 11.) je zároveň patrónom Spišskej diecézy. Výročie posvätenia katedrály je 25. októbra. Od roku 1950 je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula a 6. - 11. decembra 1993 deklarovaním v Cartagene (Kolumbia) sa stala súčasťou Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Spišskou konkatedrálou je Chrám Sedembolestnej Panny Márie (1940) v Poprade.

Územie Spišskej diecézy, konkrétne Spišskú Kapitulu, Levoču, Vysoké Tatry a Poprad, navštívil pápež Ján Pavol II. 2. - 3. júla 1995 počas svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska.

Na území diecézy sa nachádza najväčšie pútnické miesto na Slovensku - Mariánska hora v Levoči. Odpustová slávnosť je v nedeľu po sviatku Navštívenia Panny Márie (2. júla). Pútnický chrám povýšil Ján Pavol II. dňa 26. 1. 1984 na menšiu baziliku (basilica minor) (AAS 1984, s. 553 - 554).