Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Bernard Bober

košický arcibiskup - metropolita

    


 
Narodený 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom

Kňazská vysviacka: 8. júna 1974

1975-1978 kaplán v Humenom, Snine a Zborove
1978-1990 správca farnosti Kecerovce
1990-1991 správca farnosti, dekan Humenné
od roku 1991 generálny vikár BÚ Košice
28.12.1992 menovaný za biskupa

Biskupská vysviacka: 30. Januára 1993 v Košiciach

Menovanie za košického arcibiskupa: 4. júna 2010

Kánonické prevzatie úradu košického arcibiskupa: 10. júla 2010


Od 10. októbra 2022 predseda Konferencie biskupov Slovenska