Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Mons. Ján Kuboš
pomocný biskup

Narodil sa 28. februára 1966 v Nižnej na Orave.

Kňazská vysviacka 18. júna 1989 v Bratislave.


V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Zastával nasledovné úrady:
- 1. júla 1989 – 27. septembra 1989: kaplán, Podolínec
- 28. septembra 1989 – 25. mája 1990: základná vojenská služba
- 26. mája 1990 – 30. júna 1990: kaplán, Svit
- 1. júla 1990 – 31. júla 1990: kaplán, Liptovský Mikuláš
- 1. septembra 1990 – 31. augusta 1991: kaplán, Ružomberok
- 1. septembra 1991 – 30. júna 1997: farár, Liptovská Osada
- 15. marca 1993 – 1. júla 1997: pastoračná služba väzňom
- 15. marca 1994 – 30. júna 1994: excurrendo, Liptovská Lúžna
- 1. septembra 1997 – 30. júna 2017: špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK  – TI v Spišskom Podhradí
- 1. decembra 1998 – 30. novembra 2008: člen Diecéznej liturgickej komisie
- od 27. júna 2001: člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)
- od 1. decembra 2001: sudca cirkevného súdu
-13. marca 2014 – 12. marca 2019: člen Diecéznej liturgickej komisie
- od 4. júla 2017: člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku
- 25. marca 2020 ho pápež František vymenoval za spišského pomocného biskupa
- 29. október 2020 – 21. 10. 2023 - diecézny administrátor Spišskej diecézy

Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pastívne taliansky a anglicky.

Za biskupa ho menoval pápež František dňa 25. marca 2020.

Biskupskú vysviacku prijal 24. júna 2020 v Spišskej Kapitule.