Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
 
J. E. Mons. Jozef Haľko
bratislavský pomocný biskup       
 
 
narodil sa v Bratislave 10. mája 1964  

1986 – 1990 pracoval ako inštruktor pracovnej výchovy v Ústave sociálnej starostlivosti v Bratislave, ako robotník v Bratislavských vodárňach a kanalizáciách, absolvoval tiež dvojročnú základnú vojenskú prezenčnú službu

4. júla 1994 bol v Trnave vysvätený za kňaza

1997 bol poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu
1997 – 2011 bol pedagógom cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín tej istej fakulty
2008 – 2011 bol členom kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňazskej rady, riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa metropolitu
2009 bol menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za kaplána jeho Svätosti.

31. januára 2012 bol vymenovaný za bratislavského pomocného biskupa

17. marca 2012 bol konsekrovaný za bratislavského pomocného biskupa

Mons. Jozef Haľko je od novembra 2012 zástupcom KBS pri COMECE