Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Marián Chovanec

banskobystrický diecézny biskup


 Narodený 16.9.1957 v Trenčíne

Kňazská vysviacka: 17.6.1989 v Nitre

1989 - 1990 kaplán Nitra - Dolné mesto
1990 správca farnosti Nitra - Dražovce
1990 - 1999 redaktor Duchovného pastiera
1990 - 1999 archivár Biskupského úradu
1992 ziskanie licenciátu z dogmatiky na KUL Lublin
1993 asistent Teologického inštitútu v Nitre - dogmatika
1994 získanie doktorátu z dogmatiky na KUL Lublin
1996 promotor iustitiae Diecézneho cirkevného súdu
1999 titulárny biskup Massitský, pomocný biskup nitriansky

Biskupská vysviacka: 18.9.1999 v Nitre

Od 31.8.2000 Generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska

Banskobystrický diecézny biskup: 20.11.2012

Źivotopis Mons. Mariána Chovanca