Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
 
J. E. Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup - metropolita              
 
 

narodil sa v Trnave 19. novembra 1958

13. júna 1982 bol v Bratislave vysvätený za kňaza

od roku 1982 bol kaplánom v Galante
1985 v Hlohovci
1990 farárom v Bratislave-Vajnoroch
1990 na štúdiách v Insbrucku
1991 v Ríme
1998 menovaný za viceoficiála cirkevného súdu v Trnave
1998 bol asistentom CMBF UK v Bratislave
1999 odborným asistentom
2001 prodekanom CMBF UK v Bratislave
2001 bol menovaný za súdneho vikára v Trnave

2. apríla 2004  bol vyvolený za titulárneho biskupa

2. mája 2004 v Trnave konsekrovaný za biskupa

14. februára 2008 menovaný za bratislavského arcibiskupa a metropolitu

28. október 2009 - 11. október 2022 - predseda Konferencie biskupov Slovenska