Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Viliam Judák

nitriansky diecézny biskup

Mons. Viliam Judak      erb Mons. Viliam Judak   Narodený  9. novembra 1957 v Harvelke, okr. Čadca.

V r. 1980 - 1985  študoval teológiu na CMBF v Bratislave.

Kňazská vysviacka: 16. júna 1985 v Nitre.

V pastorácii ako kaplán  pôsobil v Nitre a v Drietome, kde bol aj  správcom farnosti do r.  1990. V tomto čase  postgraduálne študoval na CMBF v Bratislave, kde  získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie.
1. septembra 1990 bol menovaný Biskupským úradom v Nitre za prefekta Kňazského seminára v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. Je členom zboru konzultorov.
Od r. 1990 prednáša cirkevné dejiny na CMBF UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. Od r. 1991 tiež pôsobí aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre  katechetiky a  etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa).
1. júla 1993 som bol menovaný za docenta na CMBF UK v Bratislave.
 V r. 1995-1998  bol prodekanom CMBF UK v Bratislave.
V čase od 1. júla 1996 – 1. júla 2001  zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.
V roku 1997 menovaný za pápežského kaplána.
Od r. 1997  - vedúci Katedry cirkevných dejín CMBF UK v Bratislave.
13. decembra 1997 menovaný prezidentom  Slovenskej republiky za profesora v odbore “katolícka teológia“
V r. 2001  bol zvolený za dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu zastával do r. 2004.
Zaoberá sa obdobím  kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografii z oblasti cirkevných dejín.

Biskupská vysviacka: 16. júla 2005 v Nitre.

Od 3. októbra 2006 podpredseda Konferencie biskupov Slovenska

Od 10. októbra 2022 podpredseda Konferencie biskupov Slovenska