Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. František Rábek

vojenský ordinár           


Narodený 17. februára 1949 v Močenku

Kňazská vysviacka: 17. júna 1972

1972-1973 kaplán Bošany
1973-1979 kaplán Nitra-Horné mesto
1979-1982 duchovný správca Nitra-Kalvária
1982-1989 správca farnosti Drážovce
1989-1991 správca farnosti Čierne pri Čadci
od roku 1990 generálny vikár
1991 menovaný za titulárneho biskupa Catrensis
20.1.2003 menovaný za vojenského ordinára
1.3.2003 vojenský ordinár


Biskupská vysviacka: 27. júla 1991