Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dekrét o úprave Loretánskych litánií v slovenskom jazyku


Prot. č.: K 206/ 2020- 2


V Bratislave 22. júna 2020


Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Róbert Sarah, v liste zo dňa 20. júna 2020 informoval predsedov konferencií biskupov, že Svätý Otec František rozhodol o vložení troch nových invokácií do Loretánskych litánií: Mater misericordiae, Mater spei a Solacium migrantium.
 
Na základe tohto rozhodnutia sa do slovenského znenia Loretánskych litánií pridávajú invokácie:
- po invokácii "Matka Cirkvi" sa vkladá invokácia "Matka milosrdenstva";
- po invokácii "Matka Božej milosti" sa vkladá invokácia "Matka nádeje";
- po invokácii "Útočisko hriešnikov" sa vkladá invokácia "Útecha migrantov".
 


 
 
Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska
 
Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska