Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska


2024
Vyhlásenie KBS k európskym voľbám 2024 (24. 5. 2024)
Hodnotiaca správa Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi (5.3.2024)
Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Slovenska k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans
z 18. decembra 2023 vo svetle následného tlačového vyhlásenia toho istého dikastéria zo 4. januára 2024 (16. 1. 2024)

2023
Vyhlásenie k voľbám do Národnej rady SR (17. 9. 2023)
Stanovisko k mediálnym aktivitám, ktoré znevažujú lekárov a pro-life postoje
Vyhlásenie k 35. výročiu Sviečkovej manifestácie (22. 3. 2023)
Vyhlásenie k perzekúciám v Nikarague (9. 3. 2023)
Vyhlásenie ku škodlivým učebným materiálom pre školy (7. 3. 2023)
Vyhlásenie k prvému výročiu vojny na Ukrajine (24. 2. 2023)

2022
List biskupov mladým v rámci Týždňa cirkvi pre mládež (20. 11. 2022)
Smernica KBS: Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikom, členom inštitútu zasväteného života alebo spoločnosti apoštolského života a ktorýmkoľvek veriacim, ktorý zastáva úrad alebo službu v Cirkvi (11. 10. 2022) | Procedure in cases of sexual abuse committed by clerIcs, a member of an institute of consecrated life or a society of apostolic life and any faithful who holds an office or ministry in the Church (11. 10. 2022)
Vyhlásenie KBS k 60. výročiu otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu (11. 10. 2022)
Dekrét určujúci vek a vlastnosti laikov pre ustanovenie za lektora a akolytu (1. 7. 2022)
Dokument o spôsoboch prijímania Eucharistie na Slovensku (25. 2. 2022)

2021
Príhovor biskupov k mladým na 36. svetový deň mládeže (21. 11. 2021)
Vyhlásenie KBS k podpore očkovania (16. 11. 2021)
Stanovisko slovenských katolíckych biskupov k očkovaniu proti koronavírusu (23. 6. 2021)

2020
Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19 (8. 12. 2020)
Dekrét o úprave Loretánskych litánií v slovenskom jazyku (22. 6. 2020)
Poďakovanie kňazom a veriacim za modlitby a obety počas pandémie koronavírusu (17. 6. 2020)
Vyhlásenie k voľnej nedeli (17. 6. 2020)
Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020 (21. 2. 2020)

2019
Vyhlásenie ku Dňu počatého dieťaťa (25. 3. 2019)

2018
Vyhlásenie ku kauze Coman (4.7. 2018)
Memorandum o elektronizácii cirkevných procesov

2017
Vyhlásenie KBS k demografickej situácii

2016
Kódex pastoračného správania / [Code of pastoral conduct]

2015
Spoločné vyhlásenie k teroristickým útokom v Paríži

2014
Výzva predsedu Konferencie biskupov Slovenska k modlitbám za Ukrajinu
Vyhlásenie predsedu Rady hierarchov Jána Babjaka k situácii na Ukrajine
Vyhlásenie KBS k referendu o ochrane rodiny
Vyhlásenie KBS k 25. výročiu Nežnej revolúcie
Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi
Reakcia KBS na prijatie návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti
Vyhlásenie KBS o konaní II. národného pochodu za život

2013
Dekrét o používaní nových formúl s menom sv. Jozefa v eucharistických modlitbách (28. 11. 2013)
Dekrét o vyhláseni Roka Sedembolestnej Panny Márie (21.11.2013)
Vyhlásenie KBS o rodovej rovnosti (4.7.2013)
Vyhlásenie predsedu KBS k registrácii farmakologických „potratových prípravkov“ v SR (11. 1. 2013)

2012
Dekrét o možnosti menovania farárov na určitý čas (14.12.2012)
Posolstvo krajanom žijúcim v zahraničí (2.12.2012)
List Stálej rady KBS o poslaní učiteľa (29.11.2012)
Vyhlásenie pri príležitostí 70. výročia prvého transportu židovských obyvateľov zo Slovenska (20.3.2012)

2010
Vyhlásenie KBS k otázkam vyučovania meditatívnej modlitby na hodinách náboženstva

2009
Normy Konferencie biskupov Slovenska, podľa ktorých sa má na Slovensku udeľovať dišpenz od kánonickej formy jednotným spôsobom.

2007
Vyhlásenie k demografickej situácii na Slovensku (4.7.2007)

2006

2005

2003

2002
Vyhlásenie KBS k vyučovaniu predmetu náboženská výchova na školách (3.12.2002)

2001

2000
List vláde Slovenskej republiky
Stanovisko KBS k Vyhláseniu Pápežskej rady pre rodinu (o pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby)
 
1999
Otvorený list ministrovi školstva SR Milanovi Vtáčnikovi
List Milanovi Vtáčnikovi, ministrovi školstva SR
List Tiborovi Šagátovi, ministrovi zdravotníctva SR
Vyhlásenie KBS o osobe, ktorá sa vydáva za biskupa
Stanovisko KBS (reklama)
 
1998
Vyhlásenie KBS k vatikánskemu dokumentu o holokauste
Vyhlásenie KBS k voľbám
Vyhlásenie KBS z 27. plenárneho zasadania
 
1996
Vyhlásenie KBS k vládnemu návrhu Zákona NR SR zo dňa 8.3.1996, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, adresované vláde SR, Parlamentu SR a národu 1996
Výzva KBS k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku
 
1993
Vyhlásenie KBS k spoločensko-politickej situácii v Slovenskej republike