Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kódex kánonického práva
CIC (2019)Kódex kánonického práva vyhlásený autoritou pápeža Jána Pavla II., v niektorých kánonoch zrevidovaný autoritou pápeža Benedikta XVI. a autoritou pápeža Františka. 

 

Kódex kánonov východných cirkví
CCEO (1990)