Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
List Milanovi Vtáčnikovi, ministrovi školstva SR

Spišský diecézny biskup, prof. František Tondra, nás na zasadaní pléna Konferencie biskupov Slovenska informoval, že Vaše ministerstvo vydalo písomný doklad, v ktorom sa neguje dôležitosť kanonickej misie pre učiteľa náboženstva. Na základnej škole v Novej Ľubovni tento doklad už má svoje protizákonné dôsledky.
Všetci katolícki biskupi Slovenska sú nad touto skutočnosťou veľmi znepokojení a z ich poverenia Vás v mene celej KBS žiadam, aby ste v tejto veci urýchlene zjednali nápravu v súlade s Prílohou vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.Z. a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky čl. 24, bod 3.

Banská Bystrica 2. 12. 1999
Mons. Rudolf Baláž, predseda KBS