Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
List Tiborovi Šagátovi, ministrovi zdravotníctva SR

Pred niekoľkými dňami dostala Konferencia biskupov Slovenska informáciu o plánovanej úprave siete stredných zdravotníckych škôl na Slovensku, ktorá by sa mohla dotýkať aj cirkevných zdravotníckych škôl.
Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že alternáciou vzdelávania, čiže existenciou cirkevných škôl, sa naplnia koncepcia integrálneho vzdelávania v SR. Akýmkoľvek obmedzením rozvoja cirkevných zdravotníckych škôl znemožní sa prvotný zámer ich vzniku odovzdať nášmu zdravotníctvu personál, ktorý bude zrelý nielen po stránke odborného vzdelávania, čo je, samozrejme, na prvom mieste, ale aj po stránke náboženského a vysoko humánneho prístupu pracovníka k pacientovi. Pri riešení tejto veľmi citlivej záležitosti Vás prosím v mene Konferencie biskupov Slovenska, aby ste predložené dôvody brali do úvahy. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že v tomto bode sa Cirkev znovu dostane do sféry diskriminácie, v ktorej sa nachádzala celých 40 rokov.

Banská Bystrica 2. 12. 1999
Mons. Rudolf Baláž, predseda KBS