Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
List vláde Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky,
Ekumenická televízna rada cirkví, ako poradný orgán televízie pre náboženské vysielanie na svojom zasadaní dňa 12. júla 2000 s prekvapením a veľkou bolesťou prijala informáciu riaditeľky vysielania programu STV Mgr. Maríny Juričkovej a šéfmanažéra Programového centra duchovného života (PCDŹ) d. p. Juraja Drobného o radikálnej redukcii výroby a vysielania programov, ktoré nariadil top manažment po Uznesení vlády SR o neodĺžení STV.
Pre ilustráciu uvádzame, že z programov PCDŹ boli v týchto dňoch pre nedostatok finančných prostriedkov na výrobu zrušené cykly: Ad Rem – magazín pre násť-ročných, Čas pre dvoch – magazín pre manželov, Dámska jazda – magazín pre „obyčajnú" ženu, Druhý groš – magazín pre seniorov, Druhý dych – strihový magazín pre seniorov, Božie deti – magazín pre rómov, Traky – kontaktový magazín pre deti, Duchovné slovo – nedeľné príhovory duchovných jednotlivých cirkví.
V apríli tohto roku zrušili štyri cykly dokumentárnych filmov a šesť priamych prenosov bohoslužieb.
Keďže ide predovšetkým o programy, s ktorými STV plní svoju verejnoprávnu úlohu, vnímame tento krok pre verejnoprávne vysielanie ako likvidačný.
Vo výrobe PCDŹ ostali cykly Štúdio 2000, Sféry dôverné, Klub Nikodém, Dobrá zvesť a TV Posol, priame prenosy bohoslužieb.
Z uvedeného zoznamu vyplýva, že zrušená bola viac ako polovica programov PCDŹ a že ide o programy pre rizikové skupiny obyvateľstva (deti, mládež, seniorov a rómov).
Źiadame vládu Slovenskej republiky, aby okamžite prijala také opatrenia, ktoré potenciálne umožnia STV tvorbu vlastných programov a tým i naďalej plniť svoje verejnoprávne poslanie. V opačnom prípade je ohrozená mravná a duchovná formácia spoločnosti, ktorú nemôžu nahradiť komerčné televízie!
Veríme vo Vaše pochopenie a urýchlenú pomoc.

S pozdravom v modlitbách za všestranné napredovanie našej vlasti

Mons. Bernard Bober
predseda Komisie pre masmédiá
Konferencie biskupov Slovenska

ThDr. Július Filo
predseda Ekumenickej rady cirkví

Bratislava,2. augusta 2000