Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa v stredu 11. apríla 2018 stretli na spoločnom plenárnom zasadnutí členovia Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie (ČBK). Prijali memorandum o elektronizácii cirkevných procesov.
 

Elektronizácia cirkevných procesov je naším spoločným záujmom
 
Česká biskupská konferencia i Konferencia biskupov Slovenska si uvedomujú potrebnosť spoločne sa venovať otázke elektronickej komunikácie a jej bezpečnosti.
 
Budúcnosť vidíme v pokračovaní i zintenzívnení procesu výmeny skúseností medzi odborníkmi oboch biskupských konferencií a ďalších cirkevných objektov.
 
Taktiež je pre nás výzvou rozvíjať snahy o kooperácii na poli práce v oblasti identitného priestoru Katolíckej cirkvi a zjednodušenie úradnej komunikácie s využitím moderných komunikačných prostriedkov. Dobrým základom nám môže byť už prebiehajúca spolupráca medzi projektom ecclesia.sk a Pražským a Olomouckým arcibiskupstvom.
 
Budovanie spoločných štruktúr v oblasti elektronickej komunikácie je pre nás práca na spoločnom dobre v záujme človeka a ochrany dôstojnosti človeka.