Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Príhovor predsedu KBS pri stretnutí s prezidentom SR 
 
Vážený pán prezident,
na začiatku Nového Jubilejného roka 2000 Vás srdečne pozdravujem v mene Konferencie biskupov Slovenska i vo svojom mene. Slávne výročie narodenia Ježiša Krista, ktoré sme v týchto dňoch prežívali, nemôže byť len pripomenutím si historickej udalosti nevšedného významu. Ono musí byť oslavou Jeho živej prítomnosti v tomto svete. A tá je doslova odkázaná na duchovnú kvalitu tých, čo tvrdia o sebe, že v Krista uverili a prijali ho za svojho Boha. Teším sa, že 1.januára roku 2000 ste sa dokázali prihovoriť svojmu národu výzvou o národné zmierenie. Ubezpečujem Vás, že Kristova Cirkev jednoznačne víta takúto reč, lebo je aktuálna, jednoznačná, odstraňujúca našu spoločnú nemoc – rozdelenie. Uhádli ste presný tón. Niektorí nad jeho farbou špekulujú, ale to nech Vás nemýli, lebo vo svete vždy budú ľudia, ktorým nik nevyhovie.
Ak sa hlbšie zahľadíme na život nášho sveta a jeho stále väčšie a napätejšie problémy, zisťujeme, že jeden z veľkých problémov je problém samotného človeka. Čo človek urobí zo seba, zo svojho života a svojho svedomia – to urobí aj zo sveta, v ktorom žije. Svet je plný rozporov. Často sa spomína mier, spravodlivosť, sloboda, rovnoprávnosť. Zatiaľ však mocní dusia slabých, násilie tvorí zákon. Chudobní sa ťažko dostávajú k chlebu. A mocní vždy majú pravdu. Bezmocní len málokedy alebo takmer nikdy. Rozpormi je poznačená politika, ekonomika, kultúra a etika. Čo sa týka morálneho stavu sveta, tento je strašne doráňaný vlastným zlom. Táto civilizácia je skutočne ubolená. Človek stratil jednotu s Bohom, a preto je otrasený v hĺbke svojho bytia a stáva sa sám sebe ťažkým problémom.
 
Pozdvihnúť tohto človeka bez Božej energie, bez Božieho Ducha, nie je možné. Kardinál Ratzinger nedávno povedal tieto slová: „Je nutné neustále očisťovať pamäť, aby bolo ako cez čistú vodu vidieť dno a prijať zhora do seba zrkadlenie slnka a svetla..."
 
Ján Pavol II. hovorí vo svojom novoročnom posolstve Katolíckej Cirkvi a svetu: „V storočí, ktoré zanechávame, bolo ľudstvo tvrdo navštívené nekonečnou a hroznou radou vojen, genocíd a etnickými čistkami, ktoré priniesli nevýslovné utrpenie, milióny obetí, rozbitie rodiny a zničené krajiny, biedu, hlad, choroby a zaostalosť. Koreňom tak veľkého utrpenia je logika utláčania, živená túžbou po ovládaní a vykorisťovaní druhých, ideológiami moci, chorými nacionalizmami. Vojny sú vždy príčinou nových vojen, pretože živia hlbokú nenávisť. Vojna vždy za sebou zanecháva porazenú ľudskosť. Iba v mieri možno zabezpečiť rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a jej neodcudziteľných práv." – Mier bude vládnuť v takej miere, v akej sa celému svetu, celému ľudstvu podarí znovuobjaviť svoje pôvodné povolanie byť jednou rodinou, ktorá bude stáť na fundamente spravodlivosti, rovnosti a solidarity.
 
Preto vďaka, pán prezident, ešte raz za to, že ste otvorili Nový rok 2000 a tým aj rok Veľkého Jubilea podstatnou myšlienkou a zámerom, ktorého realizáciu naše Slovensko najviac potrebuje. Nech Vás Boh vedie a ochraňuje v takýchto pozitívnych tendenciách, ktoré sú liekom pre našu spoločnosť.