Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Slovenská verzia ružencových "tajomstiev svetla"
 
 
Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadaní dňa 18.3.2003 schválila slovenský preklad skrátenej verzie ružencových tajomstiev svetla.
 
Skrátená verzia
 
Prosby k preddesiatku sú: 
1./ ... Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života 
2./ ... Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou 
3./ ... Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy
 
Tajomstvá k desiatkom sú: 
1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
 
Dlhšia verzia
 
Prosby k preddesiatku sú: 
1./ ... Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života 
2./ ... Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou 
3./ ... Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy 
 
Tajomstvá k desiatkom sú: 
1./ ... Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie 
2./ ... Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru 
3./ ... Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie 
4./ ... Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia 
5./ ... Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti