Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Spoločné modlitby veriacich
(doplnok na 28.12.2016) 
 
Vysvetlenie: 
Pápežská komisia na ochranu maloletých na základe podnetu Svätého Otca Františka sa listom zo dňa 18. augusta 2016 obrátila na všetky biskupské konferencie so žiadosťou, aby bol určitý deň v roku vyhradený na modlitby a pokánie za obete sexuálneho zneužívania. 
Na základe tejto žiadosti Konferencia biskupov Slovenska na svojom 85. plenárnom zasadaní dňa 12. októbra 2016 v Spišskej Novej Vsi rozhodla, že dňom osobitných modlitieb a pokánia za obete sexuálneho zneužívania na Slovensku bude sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov (28.12.2016). 
V tento deň sa odporúča, aby pri všetkých svätých omšiach boli spoločné prosby veriacich doplnené o nasledovné prosby a záverečnú modlitbu: 
 
Pane, stoj pri tých, ktorí sú obeťami zneužívania a svojou láskavou pomocou uzdrav ich rany. 
 
Daj nech parlament aj výkonná moc účinne ochraňujú mladistvých pred zneužívaním. 

Daj nech sú rodiny miestom zdravého vývinu mládeže a nech prispievajú k ozdraveniu spoločnosti od zločinov domáceho násilia. 

Bože, Otče nás všetkých, zahrň svojou láskou tých, čo sú ohrození nebezpečenstvami pre zlobu hriechov voči bezbranným a nám daj odvahu napomáhať ich bezpečnosť. Skrze Krista nášho Pána.