Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
STANOVISKO KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA
K PRIPRAVOVANEJ VOJNE V IRAKU
 
Konferencia biskupov Slovenska v súlade s prejavmi Jána Pavla II. vo veci hroziacej vojny v Iraku považuje za potrebné vyjadriť svoje stanovisko:
 
Jednoznačne sa zhodujeme s výrokmi sv. Otca: ÁNO životu s rešpektovaním jeho práv a solidarity a NIE smrti, egoizmu a vojne, ktorá je vždy prehrou ľudskosti. Chcieť pokoj nie je znamením slabosti, ale sily. Úcta k medzinárodnému poriadku a právam národov by mala byť pre všetkých predstaviteľov štátov prioritou (porov. Novoročný príhovor Jána Pavla II. k diplomatom pri Svätej stolici).
 
Cirkev učí, že „ani vojenský potenciál neoprávňuje jeho ľubovoľné strategické alebo politické nasadenie“ (Gaudium et Spes 79).
 
Napriek spletitosti medzinárodných vzťahov a zlobe teroristických útokov, ktorej treba jednoznačne odporovať, je nevyhnutné, aby medzinárodné autority využili všetky dostupné pokojné prostriedky na obranu proti takýmto metódam a hľadali cestu zmierenia vo vedomí, že násilie plodí nové násilie. Ľudia však, nakoľko spojení v láske prekonávajú hriech, prekonávajú aj násilenstvá, kým sa nesplnia slová: „Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.“ (Izaiáš 2,4)
 
Vyzývame preto veriacich na Slovensku k modlitbe za potreby ľudského ducha: za pravdu, spravodlivosť, lásku a slobodu tak, ako ich vymenoval blahoslavený pápež Ján XXIII. a nazval ich piliermi pokoja.
 
Bratislava 23.1.2003
 
Mons. Ján Ch. Kardinál Korec, diecézny nitriansky biskup
Mons. Ján Sokol, diecézny bratislavsko-trnavský arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč, diecézny košický arcibiskup
Mons. František Tondra, diecézny spišský biskup
Mons. Milan Chautur, košický exarcha
Mons. Ján Babjak, diecézny prešovský biskup
Mons. Rudolf Baláž, diecézny banskobystrický biskup
Mons. Eduard Kojnok, diecézny rožňavský biskup
Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup koadjútor
Mons. František Rábek, vojenský ordinár
Mons. Marián Chovanec, pomocný nitriansky biskup
Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup
Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup
Mons. Štefan Sečka, pomocný spišský biskup
Mons. Tomáš Galis, pomocný banskobystrický biskup