Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
STANOVISKO KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA
K VÝZVE ANO

Dňa 11. 2. 2005 politická strana ANO zastúpená Evou Černou a Jirkom Malchárkom poslala otvorený list cirkvám na Slovensku, aby vyčíslili svoj majetok.

KBS na svojom zasadaní 23. 2. 2005 zaujala k výzve toto stanovisko:

Źiadna politická strana v demokratickom štáte nie je nositeľom štátnej moci, preto nemá právo vyzývať cirkvi, aby niečo konali. Z toho dôvodu nemôže stanoviť ani termín.
Katolícka cirkev spravuje majetok podľa Kódexu kánonického práva a podľa štátnych zákonov. Subjektmi v Cirkvi sú biskupstvá, farnosti a rehole – ide o stovky samostatných subjektov. Každé biskupstvo, farnosť či rehoľa vie, čo jej patrí, má o tom evidenciu a dáva daňové priznanie, ktoré je transparentné.
Absolútna väčšina cirkevného majetku nie je zisková (katedrály, chrámy, umelecké diela) a vyžaduje si ustavičné náklady na opravy zo strany veriacich.
Príspevok zo strany štátu býva kontrolovaný finančnou kontrolou,  Národným kontrolným úradom a daňovým úradom.

Donovaly 23. februára 2005

Konferencia biskupov Slovenska