Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Stanovisko KBS /reklama/

Na Konferenciu biskupov Slovenska sa obracia množstvo občanov s pobúrením nad rozmáhajúcou sa propagáciou vulgarizmov na veľkoplošných bilboardoch. Tieto mravnosť ohrozujúce a pohoršujúce bilboardy nám v súčasnosti ako prenajímateľ ponúka bilboardová spoločnosť agentúra Akzent média.
Je zarážajúce, že napriek existujúcej platnej legislatíve tieto materiály, ponižujúce ľudskú dôstojnosť, už zaplavili celé Slovensko. Reklamné agentúry vo svojich „umeleckých dielach" nepoznajú naozaj nijaké hranice slušnosti a bez akýchkoľvek zábran znevažujú posvätnú intimitu človeka.
Deje sa tak v období, kedy sa spoločnosť stáva veľmi citlivou na práva a slobodu zvierat, ale vzápätí bezcitne šliape po dôstojnosti človeka a rozvracia dlho vytvárané hodnoty kultúry.
My, biskupi Slovenska, na podnet našich občanov, ktorým záleží na tom, v akom duchovnom prostredí budú vyrastať ich deti, sa touto cestou obraciame na vládu, parlament a prezidenta republiky a žiadame o dôsledné dodržiavanie už platných zákonov, najmä zákona č. 220/96 Z.Z. o reklame a zákona č. 445/90 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.