Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS k 35. výročiu Sviečkovej manifestácie


Tento rok uplynulo 35 rokov od povestnej „Sviečkovej manifestácie“, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 a vošla do našich dejín aj pod názvom „Bratislavský veľký piatok“. Túto udalosť si pripomíname ako pamätný deň slovenskej republiky zápasu za ľudské práva lebo to bolo prvé verejné vystúpenie kresťanov proti totalitnému režimu na území Slovenska  zápase za náboženskú slobodu. Totalitný režim, ktorý sa proti svetlu sviec rozhodol nasadiť vodné delá a policajné autá, tým prezradil svoju slabosť, strach a bezmocnosť. A naopak, tichá modlitba so sviečkami v rukách poukazuje na obrovskú odvahu veriacich, neveriacich i všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí čelili prúdu vodných diel. Ukázali, že zmenu do každej spoločnosti možno priniesť odvážnou statočnosťou a zároveň pokojnou cestou.    

Konferencia biskupov Slovenska pri tejto príležitosti vyjadruje vďačnosť všetkým, ktorí týmto, ale aj akýmkoľvek iným spôsobom verejne vystúpili voči totalitnému režimu a prispeli k jeho postupnému oslabeniu až zániku v novembri 1989. Sú pre nás vzorom aj inšpiráciou, pretože zápas o ľudské práva a ich správne chápanie a uplatňovanie zjavne neskončil, o čom svedčí narastajúca polarizácia od neochoty navzájom sa počúvať, až po prejavy skrytej či otvorenej nenávisti voči veriacim. Sú to varovné signály, lebo kto má srdce naplnené nenávisťou, ničí a otravuje nielen spoločnosť, ale v prvom rade seba. Toto je pomýlená cesta, ktorá vedie ku spochybneniu a podkopaniu nášho hodnotového rámca vychádzajúceho z posolstva Biblie a žido-kresťanskej tradície. Náš Pán Ježiš Kristus nás učí, že jednotlivec i celá spoločnosť môžu pokojne žiť len pod podmienkou úsilia všetkých žiť v láske, solidarite a zdravej tolerancii.

Jedným z nadčasových odkazov Sviečkovej manifestácie je schopnosť zjednotiť sa a hľadať skôr to, čo nás spája ako to, čo nás rozdeľuje a tak podporovať ducha spolupráce a zmierenia v spoločnosti. Sviece v rukách aktivistov za náboženskú slobodu symbolizovali predovšetkým Ježiša Krista, ktorý sám o sebe povedal, „ja som svetlo sveta“ (Jn 8, 12). Je to to svetlo, ktoré ani to najsilnejšie vodné delo na svete nedokáže zahasiť. Preto ako duchovní pastieri spolu s kňazmi a veriacimi veríme a vyznávame, že najistejšou cestou k úprimnému zmiereniu je naozaj Ježiš Kristus, víťazný a zmŕtvychstalý. Sviece v rukách aktivistov za náboženskú slobodu symbolizovali predovšetkým Jeho, ktorý je podľa Jánovho evanjelia skutočné „svetlo sveta“ (Jn 8, 12).