Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS k petícii občanov za prijatie dokumentov o práve uplatňovať výhradu vo svedomí


Konferencia biskupov Slovenska na 52. plenárnom zasadaní dňa 9. novembra 2005 vyjadruje plnú podporu petícii občanov Slovenskej republiky, ktorí sa dožadujú prijatia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.
Právo uplatňovania slobody svedomia patrí medzi základné ľudské práva. Zaručuje ho aj Ústava SR. Pripravovaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a paralelná dohoda medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami je príležitosťou pre každého občana SR, aby v zhode so svojím svedomím mohol slobodne myslieť i konať. Práve presné zadefinovanie hraníc uplatňovania výhrady svedomia zabezpečí, aby toto právo nebolo zneužívané. Prijatím zmluvy by sa predstavitelia nášho štátu jednoznačne postavili za demokratické práva.
Pripravované dokumenty nikoho nediskriminujú, ani nikoho nenútia, ale dávajú základné práva všetkým občanom, aby nikto nemusel robiť to, čo je proti jeho svedomiu.
Je potrebné, aby občania poznali návrh zmluvy a pohľad odborníkov a aby tak vo svojom postoji nepodľahli jednostrannej kampani a mediálnemu tlaku.

Biskupi Slovenska

Donovaly, 9. 11. 2005