Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS k televíznemu vysielaniu tzv. reality šou
 
V posledných mesiacoch sa v mediálnom prostredí na Slovensku objavili programy, ktoré pošliapavajú ľudskú dôstojnosť. Reality šou VyVolení a Veľký Brat sa však i napriek protestom naďalej vysielajú, a to dokonca v hlavnom vysielacom čase. Sú tak bez väčších problémov dostupné i tým, ktorí sú najzraniteľnejší - deťom a mládeži.
Uvedené programy sú v rozpore so zachovaním základnej ľudskej slušnosti. Ako vzor predstavujú ľudí, ktorí dlhé týždne žijú v izolovanom prostredí, pričom nepracujú, plnia častokrát nezmyselné a ponižujúce príkazy režisérov. Umelo je medzi nimi vytvárané napätie a nevraživosť, útočí sa na ich citový život. Psychické problémy niektorých jednotlivcov sú zneužívané s jediným zámerom - získať čo najvyššiu sledovanosť a tým dosiahnuť enormný zisk.
My katolícki biskupi Slovenska jednoznačne odsudzujeme tieto programy šíriace morálny a kultúrny úpadok. Plne podporujeme všetky iniciatívy združení i jednotlivcov, ktorí sa rozhodli proti takejto dekadencii pozdvihnúť svoj hlas. ďakujeme im za to a veríme, že ich úsilie prinesie pozitívny výsledok. Zároveň sa obraciame na všetky firmy, ktoré svojou reklamou dané relácie podporujú, aby zvážili dôsledok finančnej podpory, ktorú takto poskytujú, lebo ekonomický zisk nemôže byť nadradený nad ľudskú dôstojnosť. Chceme poďakovať členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorí odmietajú porušovanie zákonov SR aspoň tým, že udeľujú televíziám pokuty. Vyzývame spoločnosť a zodpovedné štátne orgány na diskusiu a sprísnenie zákonov, ktoré by v budúcnosti takéto svojvoľné porušovanie zákonov trestalo oveľa tvrdšie. Sloboda vyjadrovania, za ktorú sa tvorcovia spomenutých relácií ukrývajú, nesmie ísť proti základným ľudským právam o ohrozovať morálne zdravie jednotlivcov a spoločnosti. Demoralizovaná mládež i dospelí sú okrem utrpenia, ktoré spôsobujú najbližším, aj veľkým finančným bremenom pre celú spoločnosť. Zdravá spoločnosť sa pred takýmito deštruktívnymi vplyvmi bráni.
Naliehavo sa obraciame na tvorcov daných programov, aby sa z pohľadu svedomia zamysleli nad svojím konaním a vyvodili osobnú zodpovednosť.
Napokon, dokiaľ nedôjde k náprave inak, vyzývame veriacich divákov, aby sa sledovaniu podobných programov vyhýbali a takto vyjadrili svoj ľudský a kresťanský etický postoj.

Biskupi Slovenska

Donovaly, 8. 11. 2005