Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie KBS z 27. plenárneho zasadania 

Vážení občania, bratia a sestry,
Pred nedávnom sme sa k vám prihovárali, keď sme stáli pred takou vážnou udalosťou, akou boli voľby do parlamentu. Naša predvolebná výzva neostala bez ozveny. Vysokou účasťou na voľbách ste ukázali, že vám záleží na osude Slovenska, za čo vám vyjadrujeme vďaku a úctu. Ubezpečujeme vás, že aj naďalej budeme starostlivo sledovať ďalší vývoj u nás. Nie sme však iba pasívni pozorovatelia. Žijeme s vami a medzi vami a záleží nám na každom z vás, veď ako Ježiš Kristus chceme mať pred očami konkrétneho človeka s jeho túžbami, radosťami i bolesťami.
V posledných dňoch sa zdá, akoby nastalo ticho, ktoré môže naznačovať na jednej strane upokojenie, ale na druhej strane aj obavy pred budúcnosťou. Závisí to od toho, ako si predstavitelia politických strán uvedomujú svoju zodpovednosť pred verejnosťou. Výsledky volieb priniesli nádeje, ktoré nesmú byť udusené sebeckými záujmami jednotlivcov či straníckych skupín.
Vyjadrujeme spolu s vami nádej, že súčasné politické zoskupenia budú postupovať demokratickými spôsobmi v záujme dobra nás všetkých. Slovensko dnes potrebuje spravodlivé rozdeľovanie hmotných dobier, záujem o materiálne slabšie vrstvy obyvateľstva, riešenie sociálnych otázok zvlášť v duchu náuky Cirkvi, aby pritom nezanikli duchovné hodnoty, kultúra a výchova. Tieto hodnoty nám nie sú ponúknuté iba na výber, ale zaväzujú a sú podmienkou života a rozvoja jednotlivca i celej spoločnosti. Preto sa katolícka cirkev všetkými spôsobmi vo svojej činnosti zasadzuje za pracovitosť, obetavosť. Charakternosť, svedomitosť, vzájomnú úctu, rešpektovanie dôstojnosti človeka od jeho počatia až po jeho prirodzenú smrť. Veríme, že ak tí, čo vezmú do svojich rúk zodpovednosť za Slovensko, prijmú túto ponuku Cirkvi, vybudujú v spolupráci so všetkými občanmi spravodlivú spoločnosť.
Veriaci sa v minulosti i dnes modlia v duchu slov svätého Pavla, aby sa konali prosby za všetkých vysoko postavených, aby sme žili pokojným životom vo všetkej počestnosti (porov. 1 Tim 2, 1-2). Pripomíname, že budovanie spravodlivej, bezpečnej a prosperujúcej spoločnosti nie je možné bez rešpektovania skutočnosti, že na Slovensku sa väčšina obyvateľstva hlási ku kresťanskej viere a duchovným hodnotám a ich prostredníctvom k lepšiemu životu.
Chceme vás povzbudiť, že s Božou pomocou zvládneme naplnenie dobrých predsavzatí a vybudujeme budúcnosť pre všetkých na Slovensku v zjednotení s národmi Európy.

Rudolf Baláž, predseda KBS a banskobystrický diecézny biskup
Alojz Tkáč, podpredseda KBS a košický arcibiskup
Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky diecézny biskup
Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup
František Tondra, spišský diecézny biskup
Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup
Ján Hirka, prešovský diecézny gréckokatolícky biskup
Milan Chautúr, košický gréckokatolícky exarcha
Dominik Tóth, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Štefan Vrablec, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Vladimír Filo, bratislavsko-trnavský pomocný biskup
Andrej Imrich, spišský pomocný biskup
Bernard Bober, košický pomocný biskup
František Rábek, nitriansky pomocný biskup
Peter Dubovský, generálny sekretár KBS