Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k 25. výročiu Nežnej revolúcie
 
Pred 25 rokmi padol v našej krajine totalitný režim. Prežívali sme veľkú radosť zo slobody. Štyri desaťročia boli viacerí ľudia prenasledovaní pre svoju vieru a náboženské presvedčenie.
 
Nesmieme preto zabudnúť na obete komunizmu, na všetkých prenasledovaných a nespravodlivo väznených. Osobitne spomíname na tých, ktorých diktátorský režim pripravil o život. Pri pohľade do minulosti cítime vďačnosť a úctu voči osobnostiam, ktoré odhaľovali pravdu a prebúdzali v ľuďoch nádej na život v slobode. Hrdinskí biskupi, kňazi a laici, ktorí najmä v pohnutých päťdesiatych rokoch s odvahou vzdorovali nastupujúcemu režimu. Boli to tisíce známych i neznámych kňazov a laikov, ktorí svojou osobnou angažovanosťou prispeli k pádu komunistickej ideológie.
 
Nežná revolúcia na Slovensku sa začala sviečkovou manifestáciou 25. marca 1988. Dvadsiate piate výročie Nežnej revolúcie je pre nás dôkazom, že dobro je vždy silnejšie ako zlo. Vďaka mnohým odvážnym ľuďom sa toto zlo pred štvrťstoročím skončilo.
 
S odstupom času sme vďační za všetky pozitívne zmeny, ktoré sa v našej spoločnosti uskutočnili. Žijeme v slobodnej krajine, kde môžeme slobodne vyznávať svoju vieru, sme neoddeliteľnou súčasťou európskeho integračného procesu. Našimi najväčšími výzvami sú obrana základných ľudských hodnôt, rodinná politika, demografická otázka, budovanie sociálne trhového štátu a obnova dôvery vo verejné inštitúcie.
 
Pozývame všetkých verejných činiteľov i občanov, aby sme spoločne budovali krajinu, v ktorej budeme môcť žiť dôstojný život.