Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ku kauze Coman
 
 
"Manželstvo jedného muža a jednej ženy vždy bude najvhodnejším prostredím pre výchovu detí. Predkladanie iných foriem spolužitia ako rovnocenných alternatív je pomýlené a falošné. Nepodporuje sa tým spravodlivosť, ale neporiadok.
 
Súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo svojom rozsudku Coman prispel k právnemu aj spoločenskému zmätku, keď skonštatoval, že pojem „manžel“ je genderovo neutrálny. Podľa súdu sa daný pojem vzťahuje aj na osoby rovnakého pohlavia a členské štáty EÚ im majú povinnosť umožňovať pobyt na svojom území na základe tzv. homosexuálneho manželstva.
 
Doteraz zákony garantovali výhody ekonomického charakteru len prirodzenému manželstvu muža a ženy ako základnej bunke spoločnosti. Štát tým dával najavo, že manželstvo má osobitné postavenie, pretože z neho vyrastajú nové generácie a investícia do rodiny je najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny.
 
Právne uznávanie a ekonomická podpora pre typy zväzkov, ktoré nemajú ani potenciál na prirodzené splodenie potomstva, vysiela predovšetkým mladým ľuďom dezorientujúce posolstvo. Uznanie homosexuálnych zväzkov za rovnocenné manželstvu muža a ženy spôsobuje, že môžu prijímať výhody aj bez vkladov a práva bez povinností. Tak sa vytvára priestor pre ďalšie prejavy svojvôle a nespravodlivosti: obchodovanie s deťmi v rámci asistovanej reprodukcie a náhradného materstva.
 
Vlády a zástupcovia krajín v európskych a medzinárodných štruktúrach, ktoré sa podieľajú na tvorbe zákonov a ich výklade, by mali zvažovať dôsledky svojich rozhodnutí. Z týchto dôvodov sa obraciame so žiadosťou na Vládu Slovenskej republiky, aby iniciovala zmenu právnych predpisov Európskej únie tak, aby štáty neboli povinné uznávať za manželstvo (či už pre účel pobytu alebo iný dôvod) vzťahy osôb rovnakého pohlavia."
 
V Nitre, 4. júla 2018